Анулиране на дарение и възстановяване на внесената сума

На основание чл. 50 от ЗЗП дарител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в срок не по-късно от 24 часа след извършеното дарение има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже или промени извършеното дарение при следните условия:

Потребителят предварително писмено да информира Фондация “Музика за България: чрез изпращане на имейл до [email protected]. Необходимо е потребителят задължително да посочи имената, с които е направил дарение и банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена. Сумата ще бъде върната в срок от 10 работни дни.

Отменянето/променянето на вече направено дарение може да става в срок от максимум 24 часа след часа на дарение. Ако Потребителят се свърже по-късно от този срок - сумата НЕ СЕ възстановява.