Аз и Музиката

Проектът “Аз и музиката” предостави възможност за безвъзмездно музикално образование за млади хора от рискова среда и младежи в неравностойно положение.

Проектът включва организирането на 7 образователни работилници на открито, в които над 400 младежи взеха участие, а 25 от тях получиха стипендии за продължаване на своето музикално образование в RockSchool Варна.

Проектът бе осъществен с подкрепата на “Варна - Европейска младежка столица 2017”.

Резултати от Проекта

  • 400+ деца от уязвима среда получиха своя първи музикален урок
  • 7 работилници за безплатни музикални уроци бяха организирани в град Варна
  • 25 предоставени стипендии за музикално обучение

Видеа