На Една Песен Разстояние

Проектът “На една песен разстояние” изгражда култура за любов към музиката и музикално образование у хората. Две издания на проекта се проведоха в София за две поредни години (2018 и 2019) и едно във Варна през 2019-та година.

Всяко издание включи открити събития в публични пространства с безплатни музикални работилници и акустични музикални сесии. Повече от 1700 души (предимно деца и младежи) взеха първия си музикален урок в рамките на трите издания.

Резултати от Проекта

  • 3 издания на “На една песен разстояние” в София и Варна
  • 20+ организирани музикални работилници
  • 20+ акустични концерти
  • 50+ участия на талантливи артисти
  • 1700+ безплатни урока на деца и младежи
  • 1300+ публика на акустичните концерти

Галерия

Медиите за Проекта

Видеа