RockSchool Стипендия за Обучение

Проектът осигурява пълни стипендии, предоставящи безплатно музикално образование на мотивирани кандидати от всяка възраст. Стипендиантите са селектирани чрез конкурс и получават 6 месечен музикален курс, чрез който интензивно развиват музикалните си умения.

Проектът RockSchool Стипендия е бил подкрепен от Фондация “Америка за България”, SoftUni, Nemetschek и други.

Резултати от Проекта

  • 40+ стипендии за интензивно музикално обучение
  • 2000+ часа безплатни уроци 
  • 3600+ часа безплатни репетиции 
  • Реализация на онлайн конкурс за селектиране на стипендианти и мащабна кампания за популяризиране на проекта